20140508203833d08.jpg Toru Takemitsu-sinichi fukuda by kinoshita