20190722221056232.jpg Seiji Ozawa-72(C)Akira KINOSHITA